סרטי הדרכה לתחזוקת משאבות לחברת תפן תכנולוגיות

הפקת סרטי תחזוקה ללקוחות

Tefen Tutorial MixRite TF25

Tefen Tutorial MixRite 1

הפקת סרטי הדרכה ותחזוקה לשימוש לקוחות של חברת תפן טכנולוגיות זרימה ומינון בע"מ. מטרת סרטי ההדרכה להסביר ללקוחות החברה אשר רכשו את המוצרים כיצד לבצע פעולות תחזוקה שוטפת במשאבות. הסרט בנוי כך שניתן לעצור אותו בכל שלב כדי לבצע את הפעולה ולאחר מכן להמשיך. סרטי הדרכה מאפשרים לחברות לספק ללקוחות תמיכה טכנית בכל מקום ובכל זמן.