סרט תדמית אינטראקטיבי לטכניון

הפקת סרטון תדמית לפקולטה להנדסה וניהול

סרטון תדמית אינטראקטיבי לפקולטה להנדסה ולניהול בטכניון.