סרט תדמית לפקוטלה למשפטים- אוניברסיטת חיפה

הפקת סרטון תדמית למחלקה באוניברסיטה

הפקת סרט תדמית לפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה